• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “开眼一看笑呵呵”的意思及全诗出处和翻译赏析

  开眼一看笑呵呵”出自宋代徐敏子的《呈痴绝庵主颂》, 诗句共7个字,诗句拼音为:kāi yǎn yī kàn xiào hē hē,诗句平仄:平仄平仄仄平平。

  “开眼一看笑呵呵”全诗

  《呈痴绝庵主颂》
  痴绝有庵不肯住,弄老挑云径山去。
  地水火风分裂时,亲书赠予黄葛布。
  蜕封读罢咽无语,会得龙须能辟暑。
  岂知玉骨本清凉,书则珍藏布不取。
  源老忽踏幽深路,道在隔山遥望处。
  巨帙已载闲葛藤,何堪又送闲家具。
  开眼一看笑呵呵,犹有这个可奈何。
  来而不往非世法,聊效芹忱愧不多。
  两角茶,十袋曲,宝瓶飞钱五十万。
  虔心献此一瓣香,奉为禅师作清荐。
  且问先师来不来,玉山庵顶碧云开。
  更烦大众打圆相,拨取青莲火里灰。

  分类:

  《呈痴绝庵主颂》徐敏子 翻译、赏析和诗意

  痴绝有庵不肯住,玩弄老挑说径山去。
  地、水、火、风分裂时,亲书赠送给黄葛布。
  蜕皮封读结束哽咽无语,会得到龙必须能辟暑。
  怎么知道玉骨本清凉,书中则珍藏布不可取。
  源深路老忽然踏,方法在隔着山远望处。
  巨帙已经载着闲葛藤藤,怎么可以又送闲家具。
  睁开眼睛一看笑呵呵,还有这个可怎么办。
  来而不去不是一般的规则,姑且仿效芹周忱惭愧不多。
  两角茶,十袋曲,宝瓶飞钱五十万。
  虔心献上这一瓣香,奉为禅师写清推荐。
  并且问老师来不来,玉山庵顶碧云开。
  更麻烦大家打圆相,拨取青莲火里灰。
  * 此部分翻译来自Baidu,仅供参考

  “开眼一看笑呵呵”全诗拼音读音对照参考

  chéng chī jué ān zhǔ sòng
  呈痴绝庵主颂

  chī jué yǒu ān bù kěn zhù, nòng lǎo tiāo yún jìng shān qù.
  痴绝有庵不肯住,弄老挑云径山去。
  dì shuǐ huǒ fēng fēn liè shí, qīn shū zèng yǔ huáng gé bù.
  地水火风分裂时,亲书赠予黄葛布。
  tuì fēng dú bà yàn wú yǔ, huì de lóng xū néng pì shǔ.
  蜕封读罢咽无语,会得龙须能辟暑。
  qǐ zhī yù gǔ běn qīng liáng, shū zé zhēn cáng bù bù qǔ.
  岂知玉骨本清凉,书则珍藏布不取。
  yuán lǎo hū tà yōu shēn lù, dào zài gé shān yáo wàng chù.
  源老忽踏幽深路,道在隔山遥望处。
  jù zhì yǐ zài xián gé téng, hé kān yòu sòng xián jiā jù.
  巨帙已载闲葛藤,何堪又送闲家具。
  kāi yǎn yī kàn xiào hē hē, yóu yǒu zhè gè kě nài hé.
  开眼一看笑呵呵,犹有这个可奈何。
  lái ér bù wǎng fēi shì fǎ, liáo xiào qín chén kuì bù duō.
  来而不往非世法,聊效芹忱愧不多。
  liǎng jiǎo chá, shí dài qū, bǎo píng fēi qián wǔ shí wàn.
  两角茶,十袋曲,宝瓶飞钱五十万。
  qián xīn xiàn cǐ yī bàn xiāng, fèng wèi chán shī zuò qīng jiàn.
  虔心献此一瓣香,奉为禅师作清荐。
  qiě wèn xiān shī lái bù lái, yù shān ān dǐng bì yún kāi.
  且问先师来不来,玉山庵顶碧云开。
  gèng fán dà zhòng dǎ yuán xiāng, bō qǔ qīng lián huǒ lǐ huī.
  更烦大众打圆相,拨取青莲火里灰。

  展开

  “开眼一看笑呵呵”平仄韵脚

  拼音:kāi yǎn yī kàn xiào hē hē
  平仄:平仄平仄仄平平
  韵脚:(平韵) 下平五歌   * 平仄拼音来自网络,仅供参考;诗句韵脚有多个的时候,对比全诗即可判断。

  “开眼一看笑呵呵”的相关诗句

  “开眼一看笑呵呵”的关联诗句

  网友评论


  * “开眼一看笑呵呵”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“开眼一看笑呵呵”出自徐敏子的 《呈痴绝庵主颂》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放