• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “馋乌晨攫饭”的意思及全诗出处和翻译赏析

  馋乌晨攫饭”出自宋代陆游的《与子坦子聿游明觉十四韵》, 诗句共5个字,诗句拼音为:chán wū chén jué fàn,诗句平仄:平平平平仄。

  “馋乌晨攫饭”全诗

  《与子坦子聿游明觉十四韵》
  我自何山来,觅路占楼钟。
  联翩两葛巾,跌宕一短筇。
  深谷已曛黑,夕阳犹半峰。
  堂中千岁师,磊砢如古松。
  残僧三四辈,斗粟各自舂。
  长廊久寂寞,香火亦阙供。
  颇闻在世时,一钵制恶龙,时时出雷雨,百里常年丰。
  宿缘忽云尽,献供无春农。
  馋乌晨攫饭,饥鼠夜穿墉。
  而况我辈人,生世本不逢,胡不安汝分,终年抗尘容?静观兴废事,可洗芥蔕胸。
  一笑下山去,村坞烟重重。

  分类:

  作者简介(陆游)

  陆游头像

  陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。

  《与子坦子聿游明觉十四韵》陆游 翻译、赏析和诗意

  我从哪座山来,觅路占楼钟。
  联翩两葛巾,跌宕短炸。
  深谷已漆黑,夕阳还半峰。
  堂中千年师,累累如同古松。
  残和尚三四个人,斗粟各自舂。
  长廊久寂寞,香火也缺少供应。
  听到很多在世时,一钵制恶龙,时时出现雷雨,百里常年丰收。
  姻缘忽然说全部,献供没有春天农民。
  馋乌鸦早晨拿饭,饥饿老鼠夜晚穿过墙。
  ,何况我们这些人,生不逢世本,为什么不安你分,一年抗尘容?静看兴废事,可以洗芥蔕胸。
  一笑下山去,村坞烟雾重重。
  * 此部分翻译来自Baidu,仅供参考

  “馋乌晨攫饭”全诗拼音读音对照参考

  yǔ zi tǎn zi yù yóu míng jué shí sì yùn
  与子坦子聿游明觉十四韵

  wǒ zì hé shān lái, mì lù zhàn lóu zhōng.
  我自何山来,觅路占楼钟。
  lián piān liǎng gé jīn, diē dàng yī duǎn qióng.
  联翩两葛巾,跌宕一短筇。
  shēn gǔ yǐ xūn hēi, xī yáng yóu bàn fēng.
  深谷已曛黑,夕阳犹半峰。
  táng zhōng qiān suì shī, lěi kē rú gǔ sōng.
  堂中千岁师,磊砢如古松。
  cán sēng sān sì bèi, dòu sù gè zì chōng.
  残僧三四辈,斗粟各自舂。
  cháng láng jiǔ jì mò, xiāng huǒ yì quē gōng.
  长廊久寂寞,香火亦阙供。
  pō wén zài shì shí, yī bō zhì è lóng, shí shí chū léi yǔ, bǎi lǐ cháng nián fēng.
  颇闻在世时,一钵制恶龙,时时出雷雨,百里常年丰。
  sù yuán hū yún jǐn, xiàn gōng wú chūn nóng.
  宿缘忽云尽,献供无春农。
  chán wū chén jué fàn, jī shǔ yè chuān yōng.
  馋乌晨攫饭,饥鼠夜穿墉。
  ér kuàng wǒ bèi rén, shēng shì běn bù féng, hú bù ān rǔ fēn, zhōng nián kàng chén róng? jìng guān xīng fèi shì, kě xǐ jiè dì xiōng.
  而况我辈人,生世本不逢,胡不安汝分,终年抗尘容?静观兴废事,可洗芥蔕胸。
  yī xiào xià shān qù, cūn wù yān chóng chóng.
  一笑下山去,村坞烟重重。

  展开

  “馋乌晨攫饭”平仄韵脚

  拼音:chán wū chén jué fàn
  平仄:平平平平仄
  韵脚:(仄韵) 上声十三阮  (仄韵) 去声十四愿   * 平仄拼音来自网络,仅供参考;诗句韵脚有多个的时候,对比全诗即可判断。

  “馋乌晨攫饭”的相关诗句

  “馋乌晨攫饭”的关联诗句

  网友评论


  * “馋乌晨攫饭”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“馋乌晨攫饭”出自陆游的 《与子坦子聿游明觉十四韵》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放