• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “云山翠涌波”的意思及全诗出处和翻译赏析

  云山翠涌波”出自宋代王铚的《陆左丞夫人郑氏挽词四首》, 诗句共5个字,诗句拼音为:yún shān cuì yǒng bō,诗句平仄:平平仄仄平。

  “云山翠涌波”全诗

  《陆左丞夫人郑氏挽词四首》
  貌燬栾栾棘,心伤蓼蓼莪。
  断机慈训在,怀橘孝思多。
  露草沾寒泪,云山翠涌波
  悲风感行路,楚挽不成歌。

  分类:

  《陆左丞夫人郑氏挽词四首》王铚 翻译、赏析和诗意

  《陆左丞夫人郑氏挽词四首》是宋代王铚创作的一首诗词,描绘了对已故陆左丞夫人郑氏的悼念之情。以下是诗词的中文译文、诗意和赏析:

  貌燬栾栾棘,心伤蓼蓼莪。
  外表如燃烧的栾树和尖锐的棘刺,内心受伤如蓼蓼莪草。
  这两句意象丰富,以栾树和棘刺来形容夫人的外貌,表现出她的美丽与坚强。而蓼蓼莪草则象征着内心的伤痛和悲伤。

  断机慈训在,怀橘孝思多。
  夫人终止了她的纺织工作,她的仁慈和教导仍在人们心中,怀念她的孝顺之心无尽。
  这两句表达了夫人的美德和品德,她的善良和慈爱仍然留在人们的心中,而她对父母的孝顺也给人们留下了深刻的印象。

  露草沾寒泪,云山翠涌波。
  露水湿润了寒冷的草地,云山间翠绿的浪涛涌动。
  这两句通过自然景物的描绘,表达了诗人内心的悲伤和动荡。露水沾湿了草地,象征着诗人的泪水,而云山间的景色则象征着诗人心中的波澜。

  悲风感行路,楚挽不成歌。
  悲风吹拂着行人,楚国的挽歌未能成为诗篇。
  这两句表达了诗人内心的哀愁和无奈。悲风吹拂着行人,象征着诗人内心的悲伤被外界所感知,而无法将对夫人的悼念化为完整的诗篇,显示出他的无力和失落。

  这首诗词通过对自然景物的描绘和内心感受的表达,展现了诗人对陆左丞夫人郑氏的深深怀念和悲痛之情。诗中运用了丰富的比喻和象征手法,使抽象的情感得到具象的呈现,给读者带来深刻的共鸣。同时,诗词中流露出对高尚品德和孝道的赞美,展示了宋代社会对这些美德的崇尚。整首诗词情感真挚,意境优美,具有较高的文学艺术价值。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  “云山翠涌波”全诗拼音读音对照参考

  lù zuǒ chéng fū rén zhèng shì wǎn cí sì shǒu
  陆左丞夫人郑氏挽词四首

  mào huǐ luán luán jí, xīn shāng liǎo liǎo é.
  貌燬栾栾棘,心伤蓼蓼莪。
  duàn jī cí xùn zài, huái jú xiào sī duō.
  断机慈训在,怀橘孝思多。
  lù cǎo zhān hán lèi, yún shān cuì yǒng bō.
  露草沾寒泪,云山翠涌波。
  bēi fēng gǎn xíng lù, chǔ wǎn bù chéng gē.
  悲风感行路,楚挽不成歌。

  展开

  “云山翠涌波”平仄韵脚

  拼音:yún shān cuì yǒng bō
  平仄:平平仄仄平
  韵脚:(平韵) 下平五歌   * 平仄拼音来自网络,仅供参考;诗句韵脚有多个的时候,对比全诗即可判断。

  “云山翠涌波”的相关诗句

  “云山翠涌波”的关联诗句

  网友评论


  * “云山翠涌波”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“云山翠涌波”出自王铚的 《陆左丞夫人郑氏挽词四首》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放