• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “十日后重阳”的意思及全诗出处和翻译赏析

  十日后重阳”出自宋代潘熊飞的《南乡子》, 诗句共5个字,诗句拼音为:shí rì hòu chóng yáng,诗句平仄:平仄仄平平。

  “十日后重阳”全诗

  《南乡子》
  十日后重阳
  甘菊阶前满意黄。
  生日无钱留贺客,何妨。
  尚有儿曹理寿觞。
  双鬓已沧浪。
  休问金门与玉堂。
  二仲相期三径在,徜徉。
  何用功成似子房。

  《南乡子》潘熊飞 翻译、赏析和诗意

  诗词《南乡子》的中文译文如下:

  十日后是重阳,
  甘菊阶前黄色满意。
  我的生日没有钱留客来祝贺,
  但不妨碍儿曹理着寿酒。
  我的双鬓已经泛起了沧浪之色。
  不必问起金门和玉堂。
  在第二个拜见相约的日子,
  我们可以徜徉于第三个小径。
  何须努力成为像子房一样成功。

  这首诗描绘了作者自己的生日,在无钱留客的情况下,仍然可以通过家人的陪伴和庆祝来度过快乐的时光。虽然作者已经年老,但他仍然能够享受生活并保持青春的心态。他拒绝了功成名就的追求,而选择了与儿曹一起共度重阳节,这体现了家庭的重要性和对快乐的追求。

  这首诗以简洁明了的语言表达了作者的情感,并通过描绘自然景物和反映作者的内心,展示了作者的生活态度和智慧。诗中的“甘菊阶前满意黄”形象地表现了甘菊的黄色和生日的喜悦气氛。同时,“双鬓已沧浪”一句则通过自然意象,抒发了作者对时光逝去和年老的感叹。

  整首诗以简洁、明快的语言展示了作者晚年的生活态度,强调了家庭的重要性和内心的宁静。通过描绘自然景物和反思自己的人生经历,作者传达了对快乐的追求以及对功成名就的冷淡态度。诗中的清新自然和朴素真实的情感,使读者更能感受到作者的内心世界和生活智慧。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  “十日后重阳”全诗拼音读音对照参考

  nán xiāng zǐ
  南乡子

  shí rì hòu chóng yáng.
  十日后重阳。
  gān jú jiē qián mǎn yì huáng.
  甘菊阶前满意黄。
  shēng rì wú qián liú hè kè, hé fáng.
  生日无钱留贺客,何妨。
  shàng yǒu ér cáo lǐ shòu shāng.
  尚有儿曹理寿觞。
  shuāng bìn yǐ cāng láng.
  双鬓已沧浪。
  xiū wèn jīn mén yǔ yù táng.
  休问金门与玉堂。
  èr zhòng xiāng qī sān jìng zài, cháng yáng.
  二仲相期三径在,徜徉。
  hé yòng gōng chéng shì zǐ fáng.
  何用功成似子房。

  展开

  “十日后重阳”平仄韵脚

  拼音:shí rì hòu chóng yáng
  平仄:平仄仄平平
  韵脚:(平韵) 下平七阳  (仄韵) 上声二十六寝   * 平仄拼音来自网络,仅供参考;诗句韵脚有多个的时候,对比全诗即可判断。

  “十日后重阳”的相关诗句

  “十日后重阳”的关联诗句

  网友评论

  * “十日后重阳”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“十日后重阳”出自潘熊飞的 《南乡子》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放