• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “云中君不见,竟夕自悲秋。”的意思及全诗出处和翻译赏析

  云中君不见,竟夕自悲秋。”出自唐代马戴的《楚江怀古三首·其一》, 诗句共12个字,诗句拼音为:yún zhōng jūn bú jiàn, jìng xī zì bēi qiū.,诗句平仄:平平平平仄,仄平仄平平。

  “云中君不见,竟夕自悲秋。”全诗

  《楚江怀古三首·其一》
  露气寒光集,微阳下楚丘。
  猿啼洞庭树,人在木兰舟。
  广泽生明月,苍山夹乱流。
  云中君不见,竟夕自悲秋

  作者简介(马戴)

  马戴头像

  马戴(799—869),字虞臣,唐定州曲阳(今江苏省东海县)人。晚唐时期著名诗人。

  《楚江怀古三首·其一》马戴 古诗翻译及注释

  翻译
  雾露团团凝聚寒气侵人,夕阳已落下楚地的山丘。
  猿在洞庭湖畔树上啼叫,人乘木兰舟在湖中泛游。
  明月从广漠的湖上升起,两岸青山夹着滔滔乱流。
  云中仙君怎么都不见了?我竟通宵达旦独自悲秋。

  注释
  微阳:微弱的阳光。
  楚丘:楚地的山丘。
  洞庭:洞庭湖。
  木兰舟:木兰树所制的舟船,此因楚江而用《楚辞》中的木兰舟。木兰舟本典出《迷异记》:“木兰洲在浔阳江中,多木兰树,七里洲中有鲁班刻木兰为舟。”木兰:小乔木。
  广泽:广阔的大水面。
  云中君:本《楚辞·九歌》篇名,为祭祀云神之作,此也因楚江而想到《九歌》。
  竟夕:整夜。

  《楚江怀古三首·其一》马戴 古诗赏析

   唐宣宗大中初年,诗人由山西太原幕府掌书记。被贬为龙阳尉,自江北来江南,行于洞庭湖畔,触景生情,追慕先贤,感伤身世,而写下了《楚江怀古》五津三章,这是第一首。

   第一首虽题“怀古”,却泛咏洞庭景致。诗人履楚江而临晚秋,时值晚唐,不免“发思古之幽情”,感伤自身不遇。首联先点明薄暮时分;颔联上句承接“暮”字,下句才点出人来,颈联就山水两方面写夜景,“夹”字犹见凝练;尾联才写出“怀古”的主旨,为后两首开题,而以悲愁作结。

   全诗风格清丽婉约,感情细腻低徊。李元洛评曰:“在艺术上清超而不质实,深微而不粗放,词华淡远而不艳抹浓妆,含蓄蕴籍而不直露奔迸。”

  “云中君不见,竟夕自悲秋。”全诗拼音读音对照参考

  chǔ jiāng huái gǔ sān shǒu qí yī
  楚江怀古三首·其一

  lù qì hán guāng jí, wēi yáng xià chǔ qiū.
  露气寒光集,微阳下楚丘。
  yuán tí dòng tíng shù, rén zài mù lán zhōu.
  猿啼洞庭树,人在木兰舟。
  guǎng zé shēng míng yuè, cāng shān jiā luàn liú.
  广泽生明月,苍山夹乱流。
  yún zhōng jūn bú jiàn, jìng xī zì bēi qiū.
  云中君不见,竟夕自悲秋。

  展开

  “云中君不见,竟夕自悲秋。”的相关诗句

  “云中君不见,竟夕自悲秋。”的关联诗句

  网友评论

  * “云中君不见,竟夕自悲秋。”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“云中君不见,竟夕自悲秋。”出自马戴的 《楚江怀古三首·其一》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放