• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • “晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”的意思及全诗出处和翻译赏析

  晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”出自清代董以宁的《卜算子·雪江晴月(回文,倒读《巫山一段云》)》, 诗句共12个字,诗句拼音为:qíng pǔ wǎn fēng hán, qīng shān yù gǔ shòu.,诗句平仄:平仄仄平平,平平仄仄仄。

  “晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”全诗

  《卜算子·雪江晴月(回文,倒读《巫山一段云》)》
  明月淡飞琼,阴云薄中酒。
  收尽盈盈舞絮飘,点点轻鸥咒。
  晴浦晚风寒,青山玉骨瘦
  回看亭亭雪映窗,淡淡烟垂岫。

  作者简介(董以宁)

  董以宁(约公元一六六六年前后在世),字文友,武进(今江苏省武进市)人,清代初期诗人。性豪迈慷慨,喜交游,重然诺。明末为诸生。少明敏,为古文诗歌数十万言,尤工填词,声誉蔚然。同里结国仪社,委以启札。与邹只谟齐名,时称“邹董”。又与陈维崧及只谟有才子之目。魏裔介未与一面,为之倾倒。以宁于历象、乐律、方与之指,多所发明。著有《正谊堂集》和《蓉度词》。其中《蓉度词》中大量的“艳体词”作品又尤为学界所争议。然详究其实,董氏除在“艳词”创作多发越外、为前贤所不及之外,其以《满江红·乙巳述哀》十二首为代表的“悼母词”更为词史补填了空白,系“不可无一、不能有二” 之佳篇什,而董氏之词史地位亦可由此二者结合而认知。

  《卜算子·雪江晴月(回文,倒读《巫山一段云》)》董以宁 评解

   此词为回文,倒读为另一词调《巫山一段云》:“岫垂烟淡淡,窗映雪亭亭。看回瘦骨玉山青。寒风晚浦晴。咒鸥轻点点,飘絮舞盈盈。尽收酒中薄云阴。琼飞淡月明。”虽为文字游戏性质,但回环读来,不露生凑之迹,作者驾驭文字的才能,亦颇可观。

  “晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”全诗拼音读音对照参考

  bǔ suàn zǐ xuě jiāng qíng yuè huí wén, dào dú wū shān yī duàn yún
  卜算子·雪江晴月(回文,倒读《巫山一段云》)

  míng yuè dàn fēi qióng, yīn yún báo zhōng jiǔ.
  明月淡飞琼,阴云薄中酒。
  shōu jǐn yíng yíng wǔ xù piāo, diǎn diǎn qīng ōu zhòu.
  收尽盈盈舞絮飘,点点轻鸥咒。
  qíng pǔ wǎn fēng hán, qīng shān yù gǔ shòu.
  晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。
  huí kàn tíng tíng xuě yìng chuāng, dàn dàn yān chuí xiù.
  回看亭亭雪映窗,淡淡烟垂岫。

  展开

  “晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”的相关诗句

  “晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”的关联诗句

  网友评论

  * “晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”的意思和全诗出处介绍,以及全诗翻译和赏析,“晴浦晚风寒,青山玉骨瘦。”出自董以宁的 《卜算子·雪江晴月(回文,倒读《巫山一段云》)》,还提供了该诗句的全诗全文、翻译、赏析、译文以及诗意。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放