• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • 《九日》 宋祁

  帝京蒙福近,相国偃藩初。
  瓮熟中斋酒,厨鲜上客鱼。
  高怀日萧散,外物久驱除。
  犀首无妨饮。
  宣尼或饭疏。
  林凋疑野阔,荷罢似池虚。
  此乐凭谁辨,须烦藻思馀。
  分类: 九日

  作者简介(宋祁)

  宋祁头像

  宋祁(998~1061)北宋文学家。字子京,安州安陆(今湖北安陆)人,后徙居开封雍丘(今河南杞县)。天圣二年进士,官翰林学士、史馆修撰。与欧阳修等合修《新唐书》,书成,进工部尚书,拜翰林学士承旨。卒谥景文,与兄宋庠并有文名,时称“二宋”。诗词语言工丽,因《玉楼春》词中有“红杏枝头春意闹”句,世称“红杏尚书”。

  《九日》宋祁 翻译、赏析和诗意

  《九日》是宋代诗人宋祁的作品。这首诗描绘了一个宁静祥和的景象,表达了诗人对生活的满足和对自然的赞美。

  诗词的中文译文如下:
  帝京蒙福近,相国偃藩初。
  瓮熟中斋酒,厨鲜上客鱼。
  高怀日萧散,外物久驱除。
  犀首无妨饮。宣尼或饭疏。
  林凋疑野阔,荷罢似池虚。
  此乐凭谁辨,须烦藻思馀。

  这首诗的诗意主要表达了作者对宁静生活的向往和对自然的赞美。诗中描绘了一个宫廷中的景象,皇帝的京城离得很近,相国刚刚开始居住在边远的地方。宫廷中的酒已经熟了,厨房里的鱼新鲜可口。诗人心情高昂,日子过得悠闲自在,外界的烦恼已经被驱散。即使是用犀牛角做的酒杯也不会妨碍饮酒的快乐,就像宣尼(古代哲学家)可能会吃一些粗糙的饭菜一样。林木凋谢,使人感觉野外的广阔,而荷花凋谢后的池塘显得空虚。这种乐趣只有真正懂得欣赏的人才能理解,需要借助藻思(指诗人自己)的余思来领悟。

  这首诗以简洁明快的语言描绘了一个宁静愉悦的场景,通过对自然景物的描写,表达了诗人对宁静生活的向往和对自然的赞美。诗中运用了对比手法,将宫廷和边远之地、犀牛角和粗糙的饭菜、林木和荷花进行对比,突出了宁静与繁华、精致与朴素之间的对立。整首诗意境清新,给人以宁静愉悦的感受,展现了宋代文人对自然和生活的热爱。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  《九日》宋祁 拼音读音参考

  jiǔ rì
  九日

  dì jīng méng fú jìn, xiàng guó yǎn fān chū.
  帝京蒙福近,相国偃藩初。
  wèng shú zhōng zhāi jiǔ, chú xiān shàng kè yú.
  瓮熟中斋酒,厨鲜上客鱼。
  gāo huái rì xiāo sàn, wài wù jiǔ qū chú.
  高怀日萧散,外物久驱除。
  xī shǒu wú fáng yǐn.
  犀首无妨饮。
  xuān ní huò fàn shū.
  宣尼或饭疏。
  lín diāo yí yě kuò, hé bà shì chí xū.
  林凋疑野阔,荷罢似池虚。
  cǐ lè píng shuí biàn, xū fán zǎo sī yú.
  此乐凭谁辨,须烦藻思馀。

  展开

  网友评论


  更多诗词分类

  * 《九日》宋祁专题为您介绍《九日》宋祁的诗词全文、翻译备注、注释释文、拼音读音、品鉴赏析、诗意词意以及网友评论信息。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放