• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • 《王金吾北园》 司马光

  丞相后园天篽邻,年年分借上林春。
  目前但识禽鱼乐,门外何妨车马尘。
  花花祗疑名品尽,图书方验古今贫。
  将军朝下无余事,端为风烟作主人。
  分类:

  作者简介(司马光)

  司马光头像

  司马光(1019年11月17日-1086年),字君实,号迂叟,陕州夏县(今山西夏县)涑水乡人,《宋史》,《辞海》等明确记载,世称涑水先生。生于河南省信阳市光山县。北宋史学家、文学家。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正,主持编纂了中国历史上第一部编年体通史《资治通鉴》,为人温良谦恭、刚正不阿,其人格堪称儒学教化下的典范,历来受人景仰。生平著作甚多,主要有史学巨著《资治通鉴》、《温国文正司马公文集》、《稽古录》、《涑水记闻》、《潜虚》等。

  《王金吾北园》司马光 翻译、赏析和诗意

  《王金吾北园》是一首宋代诗词,作者是司马光。以下是这首诗词的中文译文、诗意和赏析:

  中文译文:
  丞相后园天篽邻,
  年年分借上林春。
  目前但识禽鱼乐,
  门外何妨车马尘。
  花花祗疑名品尽,
  图书方验古今贫。
  将军朝下无余事,
  端为风烟作主人。

  诗意:
  这首诗词描绘了司马光的后花园,以及他在园中的生活。诗人借用了上林苑的春天来形容自己的花园,表达了他对自然景色的喜爱和享受。他认为,尽管园中有禽鱼的欢乐,门外有车马的喧嚣,但这并不妨碍他在园中的宁静和快乐。诗人对花花世界的名利和图书的丰富并不在意,他更注重对古今文化的研究和思考。将军朝下,没有多余的事务,他只是作为这片风烟之地的主人,享受着宁静和自由。

  赏析:
  这首诗词以简洁明了的语言描绘了司马光的后花园,展示了他对自然和文化的热爱。诗人通过对禽鱼乐和车马尘的描绘,表达了他在喧嚣世界中寻求宁静和自由的愿望。他对名利和物质的追求不以为意,更加注重对古今文化的研究和思考。将军朝下,没有多余的事务,他成为了这片风烟之地的主人,享受着宁静和自由。整首诗词以简洁的语言展示了诗人内心的宁静和追求,给人以深思和启发。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  《王金吾北园》司马光 拼音读音参考

  wáng jīn wú běi yuán
  王金吾北园

  chéng xiàng hòu yuán tiān yù lín, nián nián fēn jiè shàng lín chūn.
  丞相后园天篽邻,年年分借上林春。
  mù qián dàn shí qín yú lè, mén wài hé fáng chē mǎ chén.
  目前但识禽鱼乐,门外何妨车马尘。
  huā huā zhī yí míng pǐn jǐn, tú shū fāng yàn gǔ jīn pín.
  花花祗疑名品尽,图书方验古今贫。
  jiāng jūn cháo xià wú yú shì, duān wèi fēng yān zuò zhǔ rén.
  将军朝下无余事,端为风烟作主人。

  展开

  网友评论


  更多诗词分类

  * 《王金吾北园》专题为您介绍王金吾北园古诗,王金吾北园司马光的古诗全文、翻译备注、注释释文、拼音读音、品鉴赏析、古诗诗意以及网友评论信息。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放