• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • 《酬朱元顺参议》 王之道

  舟来自金沙,敢避江路绕。
  计程逾五月,书劳比三考。
  湖阴见君处,取别殊草草。
  因思会面难,相从意弥好。
  新诗何所似,绘纤错华藻。
  赓酬愧空疏,祗益我心搅。
  亨否有时命,恭倨任妻嫂。
  行矣无忘饥,俗谚戒一饱。
  分类:

  作者简介(王之道)

  王之道头像

  公元一〇九三年至一一六九年字彦猷,庐州濡须人。生于宋哲宗元祐八年,卒于孝宗乾道五年,年七十七岁。善文,明白晓畅,诗亦真朴有致。为人慷慨有气节。宣和六年,(公元一一二四年)与兄之义弟之深同登进士第。对策极言燕云用兵之非,以切直抑制下列。调历阳丞。绍兴和议初成,之道方通判滁州,力陈辱国非便。大忤秦桧意,谪监南雄盐税。坐是沦废者二十年。后累官湖南转运判官,以朝奉大夫致仕。之道著有相山集三十卷,《四库总目》相山词一卷,《文献通考》传于世。

  《酬朱元顺参议》王之道 翻译、赏析和诗意

  《酬朱元顺参议》是宋代王之道创作的一首诗词。这首诗描绘了作者乘舟返乡途中与朱元顺相逢的情景,并表达了对朱元顺的敬意和友情之情。

  诗词的中文译文如下:
  舟来自金沙,敢避江路绕。
  计程逾五月,书劳比三考。
  湖阴见君处,取别殊草草。
  因思会面难,相从意弥好。
  新诗何所似,绘纤错华藻。
  赓酬愧空疏,祗益我心搅。
  亨否有时命,恭倨任妻嫂。
  行矣无忘饥,俗谚戒一饱。

  这首诗词通过描写作者乘舟自金沙来到湖阴,故意避开繁忙的江路,表达了对远方友人朱元顺的思念之情。作者表示自己长途奔波已逾五个月,写书劳心比三次考试还辛苦。终于在湖阴见到朱元顺,尽管别离匆匆,但相见之喜意味着友情的深厚。

  作者对朱元顺赠送的新诗赞不绝口,称之为绘画中错综复杂的花草藻纹一般美丽。作者感到自愧不如,觉得自己的赠诗显得空洞无物,但这样的交流却使他的内心激荡不已。

  诗的最后几句表达了作者对人生命运的思考。作者表示命运的荣辱成败是否有定数,他自愿恭敬地接受自己的命运,并不傲慢自大地依仗亲戚朋友。在行走的旅途中,他不会忘记饥饿的感受,谨记俗话的告诫,不沉迷于一时的饱足。

  这首诗词通过对友情的表达和对人生命运的思考,展现了作者王之道细腻的情感和深刻的思索,充满了诗意和哲理。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  《酬朱元顺参议》王之道 拼音读音参考

  chóu zhū yuán shùn cān yì
  酬朱元顺参议

  zhōu lái zì jīn shā, gǎn bì jiāng lù rào.
  舟来自金沙,敢避江路绕。
  jì chéng yú wǔ yuè, shū láo bǐ sān kǎo.
  计程逾五月,书劳比三考。
  hú yīn jiàn jūn chù, qǔ bié shū cǎo cǎo.
  湖阴见君处,取别殊草草。
  yīn sī huì miàn nán, xiāng cóng yì mí hǎo.
  因思会面难,相从意弥好。
  xīn shī hé suǒ shì, huì xiān cuò huá zǎo.
  新诗何所似,绘纤错华藻。
  gēng chóu kuì kōng shū, zhī yì wǒ xīn jiǎo.
  赓酬愧空疏,祗益我心搅。
  hēng fǒu yǒu shí mìng, gōng jù rèn qī sǎo.
  亨否有时命,恭倨任妻嫂。
  xíng yǐ wú wàng jī, sú yàn jiè yī bǎo.
  行矣无忘饥,俗谚戒一饱。

  展开

  网友评论


  更多诗词分类

  * 《酬朱元顺参议》专题为您介绍酬朱元顺参议古诗,酬朱元顺参议王之道的古诗全文、翻译备注、注释释文、拼音读音、品鉴赏析、古诗诗意以及网友评论信息。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放