• <bdo id="ss2s8"></bdo>
 • 《凤凰阁》 刘克庄

  元规端委,得似幼舆丘壑。
  人言此辈宜高阁。
  几载种天随菊,采庞公药。
  龙尾道、难安汗脚。
  浮荣菌_,选甚庶官从橐。
  对床句、子真佳作。
  安用羡伊结驷,叹侬罗雀。
  呼便了、沽来共酌。
  分类:

  作者简介(刘克庄)

  刘克庄头像

  刘克庄(1187~1269) 南宋诗人、词人、诗论家。字潜夫,号后村。福建莆田人。宋末文坛领袖,辛派词人的重要代表,词风豪迈慷慨。在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。晚年致力于辞赋创作,提出了许多革新理论。

  《凤凰阁》刘克庄 翻译、赏析和诗意

  诗词:《凤凰阁》

  作者:刘克庄(宋代)

  元规端委,得似幼舆丘壑。
  人言此辈宜高阁。
  几载种天随菊,采庞公药。
  龙尾道、难安汗脚。
  浮荣菌_,选甚庶官从橐。
  对床句、子真佳作。
  安用羡伊结驷,叹侬罗雀。
  呼便了、沽来共酌。

  中文译文:
  凤凰阁
  细腻婉约的楚风诗
  宛如年轻的舆山和丘壑
  人们说这类人应登高阁
  几年来,种植天随着菊花,采集着庞公的草药
  曲折的道路难以安稳脚步
  浮华的蘑菇,也从橐中选取了一些官员
  对床之间的诗句,真是佳作
  希望能安排你与我结伴驾驭马车
  叹息着你的才华,如同罗雀般珍贵
  喊一声吧,让我们一起沽酒共饮


  诗意和赏析:
  这首诗是刘克庄的作品,以细腻婉约的楚风风格闻名。诗人通过描绘凤凰阁,借景抒发了自己的情感和思考。

  首先,诗人通过形容凤凰阁的美丽和高耸,表达了人们对有才华的人士的赞美和推崇,认为他们应该登上高阁,展现自己的才华。

  接下来,诗人以菊花和庞公草药作为象征,借以表达自己多年来种植和采集的心血和努力。然而,诗人也意识到在追求成功的道路上,会遇到曲折和困难,难以安稳前行。

  在诗的后半部分,诗人以浮华的蘑菇和官员的选取来暗示社会中功利和虚荣的一面,但他对床上的诗句却是真正的佳作,表达了对诗歌和艺术的热爱和崇敬。

  最后,诗人以结伴驾驭马车的比喻,表达了对有才华的人的羡慕和赞叹,希望能与他们一起分享人生的乐趣。

  整首诗以婉约细腻的语言描绘了诗人对才华与艺术的追求,同时也反思了社会中功利和虚荣的现象。通过对自然景物和人生的抒发,诗人表达了对诗歌和艺术的热爱,以及对真挚情感和真实美的追求。

  * 此内容来自古诗词爱好者,仅供参考

  《凤凰阁》刘克庄 拼音读音参考

  fèng huáng gé
  凤凰阁

  yuán guī duān wěi, dé shì yòu yú qiū hè.
  元规端委,得似幼舆丘壑。
  rén yán cǐ bèi yí gāo gé.
  人言此辈宜高阁。
  jǐ zài zhǒng tiān suí jú, cǎi páng gōng yào.
  几载种天随菊,采庞公药。
  lóng wěi dào nán ān hàn jiǎo.
  龙尾道、难安汗脚。
  fú róng jūn, xuǎn shén shù guān cóng tuó.
  浮荣菌_,选甚庶官从橐。
  duì chuáng jù zǐ zhēn jiā zuò.
  对床句、子真佳作。
  ān yòng xiàn yī jié sì, tàn nóng luó què.
  安用羡伊结驷,叹侬罗雀。
  hū biàn liǎo gū lái gòng zhuó.
  呼便了、沽来共酌。

  展开

  网友评论

  更多诗词分类

  * 《凤凰阁》专题为您介绍凤凰阁古诗,凤凰阁刘克庄的古诗全文、翻译备注、注释释文、拼音读音、品鉴赏析、古诗诗意以及网友评论信息。
  黄色电影av网站,人妻服従の性奉仕小川阿佐美,国产一级毛卡片看人与野兽,国产挤奶水主播在线播放